Företaget.
Vi har lång erfarenhet av konstruktion och produktion av fabrikstillverkande kopplingsutrustningar till industri och förvaltningar. Vår främsta kompetens finns inom kraftfördelning och automation av lågspänningsanläggningar. Med hjälp av moderna CAD-verktyg och effektiva mallar och lösningar samt möjligheten att använda system som är anpassade till de krav kunden har uppnår vi en hög teknisk och ekonomisk kvalité.

Verksamhet.
Konstruktion, programmering och projektledning av kopplingsutrustningar till industri och förvaltningar.

Tjänster.
Konstruera, programmera och rita underlag till företag som tillverkar och/eller installerar kopplingsutrustningar. Vi hjälper tillverkande företag eller systemleverantörer med offerter på kompletta kopplingsutrustningar. Utveckling av hjälpmedel och produktionsteknik för tillverkning av kopplingsutrustningar.

Kunder.
Tillverkande återförsäljare av fabrikstillverkande kopplingsutrustningar. Leverantörer av ställverkssystem. Industri och förvaltningar.

Affärsidé.
Produktion av kund- och tillverkningsunderlag till kopplingsutrustningar inom lågspänning åt tillverkande återförsäljare av kopplingsutrustningar. Projektledning och kostnadsframtagning av fabrikstillverkande kopplingsutrustningar åt industri och förvaltningar. Utveckling av hjälpmedel och produktionsteknik åt tillverkande återförsäljare av kopplingsutrustningar.